Όροι χρήσης

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες

όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της

καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το

mostrahoreca.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν

τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του

παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Menu
Καλάθι αγορών (0)

Το καλάθι σας είναι άδειο.